Defter Bilgi Girişleri ile İlgili MB Gelir İdaresi Başkanlığı'na Gönderilen Yazı