Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen
Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli DuyuruHasılat esaslı vergilendirme usulü talebi için dilekçe İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr)'nde uygulamaya açılmıştır. Katma Değer Vergisinde hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmek isteyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine elden dilekçe ile başvurabileceği gibi, Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da mükellefiyet talep edebilirler. 13.05.2019

 

 

Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html