Avrupa İş Etiği Ağının 28. Yıllık Konferansı ve 6. Türkiye Etik Kongresi, 26-27 Haziran 2015, İstanbul

Avrupa İş Etiği Ağının 28. Yıllık Konferansı ve 6. Türkiye Etik Kongresi, 26-27 Haziran 2015, İstanbul

Avrupa İş Etiği Ağının 28. Yıllık Konferansı ve 6. Türkiye Etik Kongresi, 26-27 Haziran 2015, İstanbul

6. Türkiye Etik Kongresi, 27 Haziran 2015, İstanbul
Avrupa İş Etiği Ağı 28. Yıllık Konferansı, 26 Haziran 2015, İstanbul
6. Türkiye Etik Kongresi, 27 Haziran 2015, İstanbul
6. Türkiye Etik Kongresi, 27 Haziran 2015, İstanbul
6. Türkiye Etik Kongresi, 27 Haziran 2015, İstanbul
Avrupa İş Etiği Ağı 28. Yıllık Konferansı, 26 Haziran 2015, İstanbul