Medya Portalı - XX. Türkiye Muhasebe Kongresi

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
AÇILIŞ - 5 Ekim 2018
PANEL "Muhasebe Mesleğinin Kamusal Sorumluluğunda Küresel Ekonomideki Gelişmeler, Türkiye’ye Yansımaları ve Beklentiler" 5 Ekim 2018
1. ANA OTURUM “Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği” 5 Ekim 2018
2. ANA OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar” 6 Ekim 2018
3. ANA OTURUM “Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği” 6 Ekim 2018
1. PARALEL OTURUM “TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018
2. PARALEL OTURUM “Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018
3. PARALEL OTURUM “Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik” 5 Ekim 2018
5. PARALEL OTURUM “Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018
4. PARALEL OTURUM “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018
6. PARALEL OTURUM “Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumlar, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar” 5 Ekim 2018
7. PARALEL OTURUM “Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: BİG Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri” 6 Ekim 2018
8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018
9. PARALEL OTURUM “Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği” 6 Ekim 2018
10. PARALEL OTURUM “Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık, 6 Ekim 2018
11. PARALEL OTURUM “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme, 6 Ekim 2018
12. PARALEL OTURUM “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” 6 Ekim 2018
13. PARALEL OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü: İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme” 6 Ekim 2018
14. PARALEL OTURUM “Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları” 6 Ekim 2018
15. PARALEL OTURUM “Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi), 6 Ekim 2018
16. PARALEL OTURUM “Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları” 6 Ekim 2018
17. PARALEL OTURUM “Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili” 6 Ekim 2018
18. PARALEL OTURUM “Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe” 6 Ekim 2018
KAPANIŞ – 06 Ekim 2018