Medya Portalı - Eğitim Videosu

e-DÖNÜŞÜM 6 No.lu online Seminer

"Güncel SGK ve Vergi Uygulamaları” konulu e-Eğitim Videoları

Mesleğimiz Değerdir

Kendimizi Korumak Sevdiklerimizi ve Dünya Toplumunu Korumaktır

Mesleğimiz Değerdir

Kısa Çalışma Ödeneğinde Örneklerle Bordro Uygulamaları

Önce İnsan Önce Yaşam….

Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemelere İlişkin Eğitim Videosu