Medya Portalı - XX.Türkiye Muhasebe Kongresi

Avrupa Muhasebeciler Başkan Vekili Morten SPEITZER'in XX.Türkiye Muhasebe Kongresin de Konuşması

IFAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu Başkanı Philipe ARRAOU'nun konuşması

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin KARAKUM'un XX.Türkiye Muhasebe Kongresi de Konuşması

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza ÇELEN'in Konuşması

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Pirimleri Genel Müdür V. Savaş ALIÇ'ın Konuşması

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi OKUMUŞ'un XX.Türkiye Muhasebe Kongresin de Konuşması

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis YONTAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Konuşması.

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya ARIKAN'ın XX.Türkiye Muhasebe Kongresi Açılış Konuşması

AÇILIŞ - 5 Ekim 2018

18. PARALEL OTURUM “Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe” 6 Ekim 2018

17. PARALEL OTURUM “Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili” 6 Ekim 2018

16. PARALEL OTURUM “Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları” 6 Ekim 2018

15. PARALEL OTURUM “Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi), 6 Ekim 2018

14. PARALEL OTURUM “Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları” 6 Ekim 2018

13. PARALEL OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü: İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme” 6 Ekim 2018

12. PARALEL OTURUM “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” 6 Ekim 2018

11. PARALEL OTURUM “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme, 6 Ekim 2018

10. PARALEL OTURUM “Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık, 6 Ekim 2018

9. PARALEL OTURUM “Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği” 6 Ekim 2018

8. PARALEL OTURUM “Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi” 6 Ekim 2018

7. PARALEL OTURUM “Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: BİG Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri” 6 Ekim 2018

6. PARALEL OTURUM “Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumlar, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar” 5 Ekim 2018

5. PARALEL OTURUM “Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

4. PARALEL OTURUM “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

3. PARALEL OTURUM “Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik” 5 Ekim 2018

2. PARALEL OTURUM “Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

1. PARALEL OTURUM “TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler” 5 Ekim 2018

3. ANA OTURUM “Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği” 6 Ekim 2018

2. ANA OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar” 6 Ekim 2018

PANEL "Muhasebe Mesleğinin Kamusal Sorumluluğunda Küresel Ekonomideki Gelişmeler, Türkiye’ye Yansımaları ve Beklentiler" 5 Ekim 2018

1. Ana Oturum Kamu Yararını Koruma, Muhasebe Mesleğinin Liderliği