Medya Portalı - e-Eğitim

9. ETİK KONGRESİ “Dijital Dönüşüm Süreci ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Etik Değerler”

9. TÜRKİYE HAKSIZ REKABET KONGRESİ “Haksız Rekabet ve İş Yükü Temelli Ücretlendirme”

“2023 Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar” Webinar 5 Nisan 2024

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ” webinar, 8 Mart 2024 Cuma

2023 GELİRLERİNİN BEYANI – WEBINAR, 7 Mart 2024 Perşembe

“SORU ve CEVAPLARLA ENFLASYON DÜZELTMESİ” e-Eğitim No: 32

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 31 "7440 Sayılı Kanun Uygulamaları" 08 Haziran 2023 Perşembe

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 30 "7440 Sayılı Kanun Uygulamaları" 05 Nisan 2023 Çarşamba

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 29 "Deprem Sonrası Mali Müşavirin Gündemi" 01 Mart 2023 Çarşamba

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 28 “Geçici Vergi ve KV Beyanı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Güncel Konular” 02 Ağustos 2022 Salı

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 27 “e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Yeni Dahil Edilen Mükellef Grupları ve Dijital Dönüşüm Çalışmalarının Muhasebe Mesleğine Etkileri” 09 Şubat 2022 Çarşamba

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 26 " UYGULAMA EĞİTİMİ"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 25 "7326 SAYILI KANUN UYGULAMALARI"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 24 "e-UYGULAMALARDA GÜNCEL VE ÖZELLİKLİ KONULAR"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 23 "FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 22 "KURUMLAR VERGİSİ"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 21 "VERGİDE GÜNCEL UYGULAMALAR"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 20 "ELEKTRONİK UYGULAMALARDA GÜNDEM"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 19 "YILSONU HATIRLATMALARI ve GÜNCEL MUHASEBE UYGULAMALARI"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 18 "e-BELGE / e-DEFTER ve SAKLAMA UYGULAMALARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR"

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 17 “2021 YILINDA e-BELGE ve e-DEFTER UYGULAMALARI”

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 16 “7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ VE DİĞER DÜZENLEMELER”

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 15 MUH-SGK BİRLEŞMESİ

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 14 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ (GEKAP)

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 12 KRİZSİZ FİNANSAL TABLOLAR (TEKRARI)

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 13 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ (GEKAP)

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 12 KRİZSİZ FİNANSAL TABLOLAR

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 11 ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 10 KAYNAK YÖNETİMİ

TÜRMOB e-EĞİTİM NO: 9 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:6 e-DÖNÜŞÜM

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:5 GÜNCEL SGK VE VERGİ UYGULAMALARI

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:4 GÜNCEL SGK VE VERGİ UYGULAMALARI

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:3 GÜNCEL SGK VE VERGİ UYGULAMALARI

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:2 GÜNCEL SGK VE VERGİ UYGULAMALARI

TÜRMOB e-EĞİTİM NO:1 GÜNCEL SGK VE VERGİ UYGULAMALARI