(I) Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik