“19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” Gelen Görüşler de Dikkate Alınmak Suretiyle Güncellenmiştir.