5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 "2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler"