Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) "2022 Yeniden Değerleme Oranı"