28.06.2024 Tarih 2024-9 sayılı SGK Genelgesi “5510 sayılı Kanun`un İptal Edilen Ek 20`nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik”