Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS),

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)

ve ilgili yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

(GAAP) gibi raporlama standartları ile tam anlamıyla

uyumlu olunmalıdır. Ayrıca, şirketler, akıllıca ve

pratik bir yol ile koronavirüsün sebep olduğu gerçek

muhasebe ve raporlama sorunlarına cevap vermenin

ötesine geçerek değerlendirme yapmalıdır.

31 Aralık 2019 tarihinde, Çin, Wuhan kentinde ortaya

çıkan sıra dışı zatürre benzeri vakaların meydana

geldiği konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nü (WHO)

uyardı. Şu an koronavirüs olarak tanımlanan virüs

konusunda doğru bilgi ancak 2020 yılının başlarında

açıklığa kavuştu.

31 Aralık 2019

tarihi itibariyle

şirketler için

muhasebe

ve raporlama

üzerindeki

etkileri

Bilanço

tarihinde

ortaya çıkan

durumların

yansıtılması