Previous Page  7 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 16 Next Page
Page Background

2020 yılı boyunca zaman geçtikçe, koronavirüsün

ölçeği ve etkisi konusunda daha fazla bilgi

ortaya çıkacak. 2019 yılından sonraki bilanço

tarihlerinde koşulları belirlerken ve dolayısıyla

gelişmelerin düzeltme mi gerektiriyor yoksa

düzeltme gerektirmeyen bir husus mu olduğunu

değerlendirirken daha fazla yargı kullanılması

gerekebilir. Koronavirüs, 31 Ocak 2020 tarihi

itibariyle sona eren raporlama dönemi için düzeltme

gerektiren bir husustur.

Şirketlerin, işletmenin sürekliliği hususuna ek olarak,

aşağıdakiler gibi yargı ve tahmin belirsizliğine bağlı

olan tüm hesap alanlarını incelemeleri gerekecektir:

o Muhasebe tahminleri [1]

o Gerçeğe uygun değer ölçümleri

o Şirket varlıklarının değer kaybetmesi

o Beklenen kredi kaybı değerlendirmeleri

o Finansal riskten korunma muhasebesi

o Diğer finansal tablo dipnot yükümlülükleri

Sözleşme ihlalleri, ağır sözleşme hükümleri ve

yeniden yapılanma planlarının değerlendirilmesi

gerekir.

2020 yılında

şirketlerin

yıl sonu

muhasebe ve

raporlamaları

üzerindeki

etkisi

[1] Örneğin, Satış Gelirleri; Stoklar; Gelir vergileri; Maddi Duran

Varlıklar; İştirakler ve İş ortaklıklarındaki yatırımlar; Koşullu

borçlar, vb.