Previous Page  13 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 16 Next Page
Page Background

Grup denetim incelemelerinde dikkat edilecek

hususlar

Grup denetçileri, standartların yükümlülüklerini yerine getirmek

için topluluğa bağlı birim denetçilerinin çalışmalarını incelemeyi

nasıl planladıklarını değerlendirmelidirler. Örneğin, seyahatin

kısıtlı olduğu yerlerde alternatif prosedürlerin kullanılmasının

gerekip gerekmediğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Öngörülemeyen durumlar

Örneğin herhangi bir kısıtlama olması veya imzayı atacak

denetçinin hastalanması sebebiyle denetim faaliyeti yerine

getirilemediğinde, bir sonraki adımlarla ilgili tavsiye almak için

ilgili düzenleyici otorite ile temasa geçmeniz önerilir.