Previous Page  12 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 16 Next Page
Page Background

Finansal tabloların denetimi içi uygulama önerileri

Şirketin faaliyette bulunduğu diğer şirketler ile

denetçinin proaktif görüşmeler yapması

Denetçilere, acil durum planları dahil olmak üzere, şirket

üzerinde, işlemleri, faaliyet alanları, raporlama zamanları ve ilgili

denetim çizelgesi üzerinde koronavirüsün etkileri konusunda

şirketin müşterileri ile görüşmeler yapması ve proaktif olması

önerilir. Şirket bu bilgileri hazırlarken aksilik yaşayabileceği için

gecikme riski vardır.

Hesapların hazırlanması ve denetimin yürütülmesi

hususunda lojistik sorunlar

Bazı şirketler ve denetçiler hesapların hazırlanması ve denetimin

yürütülmesinde bazı uygulama güçlükleriyle karşılaşabilir. Bu

da denetim firmalarının bu şirketleri nasıl denetleyeceğini

etkileyecektir. Seyahat, toplantılar ve şirketlerin sitelerine

erişimde yaşanan ve giderek artan kısıtlamalar göz önünde

bulundurulduğunda, denetçilerin yeterli ve uygun denetim kanıtı

toplamak için alternatif denetim prosedürleri geliştirmeleri

gerekmektedir.