Previous Page  10 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 16 Next Page
Page Background

Denetçi, yönetimin açıklamalarının şirketin

beklentilerini ve finansal tablo kullanıcılarının

bundan nasıl etkilenebileceğini yeterince

tanımladığından emin olmalıdır. Tüm bunlar,

yüksek düzeydeki belirsizlik ortamını tanımlamaktır.

Denetçiler, finansal tablolar ile yönetimin

sunduğu diğer bilgilere ilişkin sorumlulukları da

değerlendirmelidir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi

için UDS 720’ye (“bağımsız denetçinin denetlenmiş

finansal tabloları içeren dokümanlardaki diğer

bilgilere ilişkin sorumlulukları”) bakınız.

Yönetimin

Koronavirüs

etkileri

hakkındaki

açıklamalarının

yeterliliğinin

dikkate alınması

Yönetim gelecekteki projeler ile ilgili hazırlık

yaparken ve yüksek düzeyde belirsizlik ve istikrarsızlık

durumlarını tanımlarken, karşılaşabileceği zorlukları

denetçi göz önünde bulundurmalıdır. Aslında, bu

tür tahminler kısa bir süre içerisinde önemli ölçüde

değişebilir. Bu durumda denetçinin mesleki yargı ve

mesleki şüpheciliği kullanması son derece önemlidir.

Söz konusu tahminin denetim raporunun ne zaman

imzalanacağını yansıtmasının sağlanmasına özen

gösterilmelidir. Daha fazla ayrıntı ve detaylar için UDS

540’a bakabilirsiniz.

Şirketin

denetçi

raporuna

ilişkin

gelecekteki

beklentileri

üzerinde

yaratacağı etki