Previous Page  14 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 16 Next Page
Page Background

Denetçinin değerlendirmesi

gereken hususlar

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

Finansal raporlama değerlendirmeleri

Yatırımcılar makul bir şekilde Coronavirüs'ün işletme üzerinde önemli bir

etkiye sahip olmasını bekliyorlar mı ve bu riskin finansal tablolar

üzerindeki niceliksel etkiden bağımsız olarak yatırımcıların kararlarını

niteliksel olarak etkileyebilir mi?

Finansal tablolarda yer alan tutarların raporlama tarihindeki

durumu yansıtmasını sağlamak

İlgili açıklamaların yapılmasını sağlamak

(varsayımlar, duyarlılık analizi ve olası borçlar)

Raporlama dönemi sona erdikten sonra herhangi bir durum oldu mu?

İşletmenin sürekliliği esasının hala uygun olup olmadığı değerlendir

Finansal tabloların dışındaki açıklamalar için

yükümlülüklerin değerlendirilmesi

Konsolide finansal tabloların ve öz-kaynak muhasebesinin hazırlanması

gibi diğer olası operasyonel zorlukları değerlendir.

Düzeltme gerektiren bir husus var mı?

Tutarları ve ilgili

açıklamaları düzelt

Düzeltme

yapılacak herhangi

bir husus yok

Varsayımları

açıklayın

Herhangi bir

açıklama yapılması

gerekli değil

Uygun denetim

prosedürlerinin uygulanması

Denetim risk

değerlendirmesi ve kapsamı

üzerindeki etkiyi değerlendir

ve denetim yaklaşımını

gerektiği şekilde değiştir.

Denetçi raporu üzerindeki

etkisini değerlendir.

Uygun denetim

prosedürlerinin uygulanması

Denetçi raporu

üzerindeki etkisini

değerlendir (UDS 700

&

UDS 705

)

Uygun denetim

prosedürlerinin

uygulanması

Denetçi raporu

üzerindeki etkisini

değerlendir (UDS 700

& UDS 705)

Uygun denetim

prosedürlerinin

uygulanması

Denetçi raporu üzerindeki

etkisini değerlendir

(

Bakınız UDS

570

)

Uygun denetim

prosedürlerinin

uygulanması

Faaliyet raporu ve

mali rapor arasında

önemli bir tutarsızlık

varsa yönetimle ve

yönetişimden

sorumlu olan kişilerle

iletişime geç

Risk değerlendirme

prosedürüne göre ve

mesleki şüpheciliği

uygulayarak, finansal

raporun üzerindeki etkisi

konusunda yönetimin

değerlendirmesi ile aynı

görüşte misin?

İlgili açıklamalar önemli

oranda doğru mu?

Düzeltilmesi gereken bir

husus olup olmadığı

konusunda yönetimin

değerlendirmesi ile aynı

görüşte misin?

İşletmenin sürekliliği ile

ilgili hazırlığın

uygunluğu konusunda

yönetimin

değerlendirmesi ile aynı

görüşte misin?

Bu sizin görüşünüz ve

finansal rapordaki

açıklamalar ile uyumlu

mu?

Koronavirüs işletmeniz

üzerinde finansal bir etkiye

sahip mi?

Koronavirüs işletmeniz üzerinde

önemli bir etkiye sahip mi?

HAYIR

EVET

SORU 1

SORU 2

SORU 3

SORU 4

SORU 5

SORU 6

SORU 7