Previous Page  9 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 16 Next Page
Page Background

Denetçiler, yeterli ve uygun denetim kanıtlarının

nasıl toplanacağı hususunu değerlendirmelidir. Bu

bağlamda denetçiler, özellikle erişimin kısıtlandığı

bağlı ortaklıklar ile grup denetim sözleşmelerinde

denetim yaklaşımlarını değiştirmeleri ve alternatif

prosedürler geliştirmeleri gerekebileceğini

kabul etmelidirler. Bu durum, denetim

görüşünün bildirilebilmesi veya değiştirilmesinin

değerlendirilmesi için gerekli olmaya devam

edecektir. Denetçi, veri paylaşımı veya sanal

toplantılar düzenlemede teknolojinin daha fazla

kullanılacağını öngörmelidir. UDS 500

Bağımsız

Denetim Kanıtları

bu konuda daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Denetim Kanıtı

Elde Etme

Küresel ekonomi konusundaki belirsizlik ve

şirketlerin çoğu için aciliyet durumu giderek arttığı

göz önünde bulundurulduğunda günümüzdeki ve

gelecekteki çoğu denetimlerin bu durum şüphesiz

ki kilit odak noktası olacaktır ve UDS 570

İşletmenin

Sürekliliği

uygunluğunu koruyacaktır.

Örneğin, yönetimin işletmenin sürekliliği

konusundaki değerlendirmesi aşağıdaki hususları

içermesi gerekebilir:

o belirlenen risk faktörleri ve olası farklı sonuçlar

göz önünde bulundurularak tahminlerin uygun

şekilde güncellenmesi

o Projelendirilmiş sözleşmelerin farklı senaryolara

uyumluluğunun incelenmesi

o Gelecekte atılacak adımlar için yönetimin

planlarının değişimi

o Açıklamaların (dipnotların) genişletilmesi

Denetçinin

İşletmenin

Sürekliliğini

değerlendirmesi

için öneriler