Previous Page  11 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 16 Next Page
Page Background

Denetçi raporu için öneriler[2]:

o Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar için,

koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç duyulabilecek

ilave bir denetim çalışması ile ilgili Kilit Denetim

Hususu (KAM). Örneğin, grup denetimi yaklaşımını

tanımlamak, önemli bir belirsizlik veya işletmenin

sürekliliğine ilişkin bir belirsizlik olup olmadığını

açıklamak.

o Örneğin, finansal tablolarda açıklanan önemli

bir olayı veya salgından kaynaklanan önemli

bir belirsizliği vurgulamak için bir ‘dikkat çeken

hususlar’ paragrafı.

o İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli bir belirsizlik

paragrafı

o Örneğin, finansal tablolardaki yetersiz açıklamalar

(dipnotlar) veya işletmenin sürekliliğine ilişkin

belirsizlik ile ilgili bir nitelik ya da olumsuz görüş

o Yeterli ve uygun bir denetim kanıtı elde

edilemediğinde denetimin kapsamının

sınırlandırılması sebebiyle şartlı bir görüş veya

olumlu görüş dışında bir görüşün beyan edilmesi;

örneğin durum değerlendirmelerine şahsen katılım

sağlanamadığında.

Denetçi

raporundaki

olası etkileri

[2] Aşağıdaki UDS’ler konu ile ilgilidir:

o UDS 700, Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve

Raporlama

o UDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi

Raporunda Bildirilmesi

o UDS 705, Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş

Dışında Bir Görüş Verilmesi

o UDS 706, Bağımsız Denetçinin Raporunda Yer Alan Dikkat

Çeken Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları