Previous Page  26 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 36 Next Page
Page Background

24

BİLANÇO

1,2 yükselmesi etkili olurken,

inşaat yapımı ise yüzde 0,2

azaldı.

Yıllık bazdaki yükseliş ise in-

şaat mühendisliğinin yüzde

1,5 ve inşaat yapımının da

yüzde 0,3 artmasından kay-

naklandı.

Veriler ayrıca, 28 üyeden olu-

şan Avrupa Birliğinde (AB)

ise inşaat üretiminin haziranda

önceki aya oranla yüzde 0,3,

önceki yılın aynı ayına kıyasla

da yüzde 0,6 azaldığını ortaya

koydu.

AB’nin inşaat üretiminde ha-

ziran ayında önceki aya kıyasla

görülen azalışta, inşaat yapı-

mının yüzde 0,5 azalması etkili

olurken, inşaat mühendisliği

yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık

bazdaki azalışa ise inşaat mü-

hendisliğinin yüzde 3,6 ve in-

şaat yapımının da yüzde 0,1

azalması neden oldu.

Verisi bulunan AB ülkeleri

içinde, haziranda inşaat üre-

timinde önceki aya oranla en

fazla azalış, yüzde 3,9’la Çek

Cumhuriyeti’nde, en fazla artış

da yüzde 7,6 ile Macaristan’da

ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında

ise inşaat üretimi en fazla aza-

muzda yüzde 0,2 olarak öl-

çüldü. Avrupa Birliğinde (AB)

temmuzda 12 ülkede negatif

yıllık enflasyon belirlenirken

en düşük yıllık enflasyon eksi

1,1’le Bulgaristan ve Hırva-

tistan’da kaydedildi. Bunu

eksi 0,9 ile Slovakya izledi.

AB’de bu dönemde en yüksek

yıllık enflasyona sahip ülkeler

yüzde 2 ile Belçika, yüzde

1,1’le İsveç ve yüzde 0,9’la

Malta olarak kaydedildi. Bir

önceki ayla kıyaslandığında

AB’de temmuz ayında yıllık

enflasyon 9 ülkede azalırken,

12 ülkede arttı, 7 ülkede de-

ğişmedi. Öte yandan enflasyon

rakamları, Avrupa Merkez

Bankasının (ECB) fiyat istik-

rarını sağlamak için aldığı ra-

dikal tedbirlere karşın yüzde

2'ye yakın enflasyon hedefinin

oldukça altında gerçekleşti.

İngiltere’de işsizlik oranı nisan

- haziran döneminde beklen-

tiyle uyumlu şekilde yüzde

4,9 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere’nin Ulusal İstatistik

Ofisi (ONS) verilerine göre

ülkede nisan - haziran döne-

minde işsizlik oranı yüzde 4,9

ile bir önceki dönemdeki se-

viyesini korudu.

lan ülke yüzde 16,2 ile Ma-

caristan oldu. En fazla artış

ise yüzde 16,3’le İsveç’te kay-

dedildi.

Avro Bölgesinde yıllık enflas-

yon temmuz ayında beklentiler

doğrultusunda yüzde 0,2 se-

viyesinde gerçekleşti. Avrupa

İstatistik Ofisinin (Eurostat)

açıkladığı nihai verilere göre,

19 üyeli Avro Bölgesinde yıllık

enflasyon haziran ayında yüz-

de 0,1 iken temmuz ayında

yüzde 0,2 olarak ölçüldü. Böy-

lece nihai veri, 29 Temmuz’da

açıklanan öncü yıllık enflasyon

verisini doğruladı.

Tek Para Birliğinde temmuz

ayında nihai çekirdek enflas-

yon ise yıllık yüzde 0,9 artış

kaydetti. Avro Bölgesi enflas-

yonunun ana bileşenlerine ba-

kıldığında, temmuzda yıllık

enflasyona en fazla artış etkisi

restoran ile kafelerden, sebze

ve meyveden geldi. Taşıt ya-

kıtları ise bu dönemde yıllık

enflasyona en fazla olumsuz

etkiyi yaptı. Bunu ısınmada

kullanılan yakıt ve gaz takip

etti. -12 ülkede negatif yıllık

enflasyon belirlendi.

28 üyeli Avrupa Birliğinde

(AB) de yıllık enflasyon tem-