Previous Page  24 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 36 Next Page
Page Background

22

BİLANÇO

A

BD Merkez Banka-

sının (Fed) temmuz

toplantısına ait tu-

tanaklar, Fed'in faiz artırım

zamanlamasına ilişkin fikir

ayrılıklarına rağmen seçenek-

lerini açık tutmak istediğini

gösterdi.

Federal Açık Piyasa Komite-

sinin (FOMC) üyelerinin po-

litika faizini oy çokluğuyla

sabit tutma kararı aldığı top-

lantının tutanaklarına göre,

üyeler bir sonraki faiz artışının

Küresel ekonominin rotasını belirleyen kurum olan Amerikan Merkez

Bankası üyelerinin faiz artırımının zamanlaması konusunda ayrışıyor

olmalarına karşın bu yıl içinde muhtemel faiz artırımı beklentisi finansal

piyasaları yönlendirdi.

zamanlaması konusunda üçe

ayrıldı.

Üyelerin çoğu bir sonraki faiz

artırımından önce daha fazla

veri için beklenmesini des-

teklerken, bazı üyeler ekono-

mik şartların kısa süre içinde

faiz artırılmasına izin verece-

ğini savundu.

Tutanaklarda, ayrıca finansal

şartlarının İngiltere'nin AB'den

ayrılma kararını (Brexit) ta-

kiben çabuk iyileşmesinin kü-

resel piyasaların direnci ba-

kımından umut verici oldu-

ğuna dikkat çekilirken, bunun

ABD ekonomisine yönelik be-

lirsizliklerin azalmasına yar-

dım ettiği kaydedildi.

Faiz politikasının verilere bağlı

kalmayı sürdüreceğine vurgu

yapılan metne, FOMC üyele-

rinin seçeneklerini açık tutma

ve esnekliği koruma konusun-

da aynı fikirde olduğu da yan-

sıdı.

Fed üyelerinin faiz artış zam-

anlaması konusunda anlaşa-

DünyaEkonomisi

Küresel ekonominin faiz bilmecesi