Previous Page  22 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 36 Next Page
Page Background

20

BİLANÇO

Siyasi belirsizlikler, bankacılık sektöründeki çalkantı, zayıf büyüme hızı ve

çok düşük enflasyon oranı gibi göstergelerle Avrupa ekonomisi, yılın ilk

yarısında kötü bir performans gösterdi.

A

vrupa ekonomisi,

yılın ilk yarısında,

siyasi belirsizlikler

ve zayıf makroekonomik gös-

tergelerle düşük bir perfor-

mans gösterdi.

Avrupa ekonomisinde ilk 6

ayda siyasi belirsizlikler, ban-

kacılık sektöründeki çalkantı,

büyüme ivmesinin zayıf hızı

ve bir türlü toparlanamayan

çok düşük enflasyon oranı

gibi göstergeler dikkati çek-

ti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eu-

rostat) son açıkladığı öncü

tahminlere göre, 19 üyeli Avro

Bölgesi'nde mevsimsellikten

arındırılmış Gayrisafi Yurt içi

Hasıla (GSYH) bu yılın ikinci

çeyreğinde bir önceki çeyreğe

kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Ancak Avro Bölgesi'nin öncü

büyüme verisi, daha önce açık-

lanan ilk tahmin verisini kar-

şılasa da birinci çeyrekteki

yüzde 0,6’lık büyümeye oranla

daha düşük gerçekleşti. Bu

durum, bölgede büyümenin

yavaşladığına ilişkin endişelere

yol açtı.

Bu arada, Avrupa Merkez Ban-

kası’nın enflasyonla mücade-

lesi sürüyor. Bankanın aldığı

radikal tedbirlere karşın, Avro

Bölgesi'nde bir türlü toparla-

namayan çok düşük enflasyon

sorun olmaya devam ediyor.

Son verilere göre, Avro Böl-

gesi'nde yıllık enflasyon ha-

ziran ayında yüzde 0,1 iken,

performansıdüştü

Avrupaekonomisinin