Meslek Mensubu Eğitim Tablosu

OKUL TÜRÜ SM SAYISI SMMM SAYISI YMM SAYISI TOPLAM SAYI
İlköğretim 591 329 0 920
Lise 2745 6908 0 9653
Önlisans 878 2343 0 3221
Lisans 1699 96279 3908 101886
Yüksek Lisans 29 13917 849 14795
Doktora 0 226 306 532