Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6)