18. PARALEL OTURUM “Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe” 6 Ekim 2018

18. PARALEL OTURUM “Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe” 6 Ekim 2018

15.12.2018

Detayı Görüntüle
17. PARALEL OTURUM “Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili” 6 Ekim 2018

15.12.2018

16. PARALEL OTURUM “Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları” 6 Ekim 2018

15.12.2018

15. PARALEL OTURUM “Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi), 6 Ekim 2018

15.12.2018

14. PARALEL OTURUM “Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları” 6 Ekim 2018

15.12.2018

13. PARALEL OTURUM “Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü: İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme” 6 Ekim 2018

15.12.2018

12. PARALEL OTURUM “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” 6 Ekim 2018

15.12.2018

11. PARALEL OTURUM “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme, 6 Ekim 2018

15.12.2018

10. PARALEL OTURUM “Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık, 6 Ekim 2018

15.12.2018

9. PARALEL OTURUM “Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği” 6 Ekim 2018

15.12.2018