Binek Oto İktisabında Gider Kısıtlaması Hesaplama Aracı

Alış Bilgileri


(!) Binek otomobil iktisabında gider kısıtlaması uygulaması 07/12/2019(dahil) tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobiller için söz konusudur. Bu tarihten önce iktisap olunan binek otobiller için amortisman/kdv-ötv gider kısıtlaması uygulaması söz konusu değildir. Bu hesaplama aracı 07/12/2019 tarihinden itibaren satın alınan binek otomobillerine ilişkin amortisman ve gider kayıtlarının tespiti için oluşturulmuştur.
ÖTV ve KDV nin Doğrudan Gider Yazıldığı Durumda Azami Gİder Yazılabilecek Vergisiz Alış Bedeli Tutarı (Azami Amortisman Tutarı) Gider Yazılabilecek Azami KDV ve ÖTV Tutarı
Amortismana Tabi Tutulamayacak Alış Bedeli Tutarı (KKEG olarak Dikkate Alınacak Amortisman Gideri Tutarı) KKEG olması gereken Tutar gereken Tutar
KDV VE ÖTV NİN MALİYETE DAHİL EDİLDİĞİ DURUMDA KDV VE ÖTV NİN MALİYETE DAHİL EDİLMEDİĞİ DURUMDA TOPLAM BEDEL
ÖTV ve KDV nin Maliyete eklendiği durumda
Toplam İktisap Bedeli
(Vergisiz Alış Bedeli + ÖTV+ KDV)
ÖTV VE KDV NİN GİDER YAZILDIĞI DURUMDA AZAMİ AMORTİSMANA TABİ TUTAR
ÖTV ve KDV nin Maliyete atıldığı durumda Amortismana Tabi Tutulacak Azami Tutar MALİYETTEN (AMORTİSMAN GİDERİNDEN) KKEG OLACAK TUTAR
Amortismana Tabi Tutulamayacak Toplam Tutar
(KKEG olarak Dikkate Alınacak Amortisman Gideri Tutarı)
GİDER KABUL EDİLEBİLECEK AZAMİ KDV+ÖTV TUTARI
GİDER YAZILAN KDV VE ÖTV NİN KKEG YAZILMASI GEREKEN TUTARI
ALIŞ YEVMİYE KAYDI
Borç Alacak
254-TAŞITLAR - Binek Oto Azami Tutarı
254-TAŞITLAR- Amortismanı KKEG olacak olan Tutar
770-GYG (KDV-ÖTV) Azami Tutarı
770-GYG- ÖTV ve KDV si KKEG OLARAK DİKKATE ALINACAK Gider Tutarı
102-BANKALAR
KDV-ÖTV GİDER KKEG KAYDI
Borç Alacak
689-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (KKEG)
770- GYG- (ÖTV ve KDV si KKEG OLARAK DİKKATE ALINACAK Gider Tutarı)
Maliyet Bedeli
Yıl Yıllık Amortisman Tutarı (KIST Amortisman Hesabı Yapılır) Azami Amortisman Tutarı KKEG Olarak Dikkate Alınacak Amortisman Tutarı Kümülatif Azami Amortisman Tutarı Kümülatif Normal Amortisman Tutarı Kümülatif KKEG Amortisman Tutarı
Toplam

YENİDEN DEĞERLEME YAPILMAZSA AMORTİSMAN VE KKEG KAYITLARI

Borç Alacak
770-GYG
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
689-GYG-KKEG OLARAK DİKKATE ALINACAK
770-GYG
Toplam KKEG (689 Toplamı) Toplam Amortisman
Gider Olarak Kaydedilen Net Toplam Amortisman Gideri (770-689)
Brüt Amortisman Gideri Toplamı (770 Toplamı)

Satış Bilgileri


Yenileme Fonunun Tutulabileceği Son Yıl
KDV Tutarı
SATIŞ YILI VE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK AYRILMIŞ BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (BİR ÖNCEKİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ SONU İTİBARİYLE KÜMÜLATİF AMORTİSMAN TUTARI)
İktisap Yılında satıldıysa, satış ayı ile iktisap ayına kadar geçen tam ay süresi dikkate alınmıştır.
Satış Anı İtibariyle Net Defter Değeri
SATIŞ YEVMİYE KAYDI
Borç Alacak
102-BANKALAR
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
689-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
254-TAŞITLAR
391-HESAPLANAN KDV
679-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
NOT: Satışın Yapıldığı Yılın Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannamesinde "Diğer İndirim" Satırında İndirim Olarak Dikkate Alınacak Tutar
(Satışın Yapıldığı Geçici Vergi Döneminden Bir Önceki Geçici Vergi Dönemi İtibariyle KKEG Yazılmış Olan Amortisman Tutarı).
YENİLEME FONU KAYDI
Borç Alacak
679-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
549-ÖZEL FONLAR (Yenileme Fonu)

YENİDEN DEĞERLEME YAPILMASI HALİNDE AMORTİSMAN

YD Oranı(%)
YD Yapılamaz
Sıra Yıl YD Öncesi Maliyet Bedeli Maliyetteki Artış Amortismandaki Artış YD Artış Fonu Tutarı YD Sonrası Maliyet YD Sonrası İlgili Yıl İçin YD Üzerinden Ayrılan Amortisman Tutarı Kümülatif Amortisan Tutarı (A) YD Sonrası Net Defter Değer Yıllar İtibariyle Kkeg Olarak Dikkate Alınacak Amortisman Gideri Tutarı Yıllar İtibariyle Gider Yazılan Amortisman Tutarı Kümülatif Kkeg Olarak Dikkate Alınacak Amortisman Gideri Tutarı
Toplam:

YENİDEN DEĞERLEME YAPILIRSA AMORTİSMAN VE KKEG KAYITLARI

NOT: Azami olarak ayrılabilecek amortisman tutarının amortisman gideri olarak dikkate alınması durumunda, aşağıda belirtilen KKEG kayıtlarının yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Burada binek otomobilin yeniden değerleme sonrası toplam maliyeti bedeli baz alınarak önce ilgili yıl amortismanı ayrılmış, akabinde o yıla ilişkin yeniden değerleme sonrası KKEG olarak hesaplanan tutar 689 hesaba aktarılma seçeneği tercih edilmiştir.
Borç Alacak
770-GYG
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
689-GYG-KKEG OLARAK DİKKATE ALINACAK
770-GYG
Toplam KKEG (689 Toplamı) Toplam Amortisman
Gider Olarak Kaydedilen Net Toplam Amortisman Gideri (770-689)
Brüt Amortisman Gideri Toplamı (770 Toplamı)

Yeniden Değerleme Sonrası Satış Bilgileri


Yenileme Fonunun Tutulabileceği Son Yıl
KDV Tutarı
SATIŞ YILI VE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK AYRILMIŞ BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (BİR ÖNCEKİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ SONU İTİBARİYLE KÜMÜLATİF AMORTİSMAN TUTARI)
İktisap Yılında satıldıysa, satış ayı ile iktisap ayına kadar geçen tam ay süresi dikkate alınmıştır.
Satış Anı İtibariyle Net Defter Değeri
SATIŞ YEVMİYE KAYDI
Borç Alacak
102-BANKALAR
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
689-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
254-TAŞITLAR
391-HESAPLANAN KDV
679-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
NOT: Satışın Yapıldığı Yılın Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannamesinde "Diğer İndirim" Satırında İndirim Olarak Dikkate Alınacak Tutar
(Satışın Yapıldığı Geçici Vergi Döneminden Bir Önceki Geçici Vergi Dönemi İtibariyle KKEG Yazılmış Olan Amortisman Tutarı).
YENİLEME FONU KAYDI
Borç Alacak
679-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
549-ÖZEL FONLAR (Yenileme Fonu)