KDV Tevkifat Hesaplama

-----
e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 5000/30000 e-Arşiv Fatura) Açısından
Mal/Hizmet Toplam Tutar
Hesaplanan KDV
Tevkifata Tabi İşlem Tutarı
Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hes. KDV Tutarı
Hesaplanan KDV Tevkifat
Vergiler Dahil Toplam Tutar
Ödenecek Tutar
SATIŞ İÇİN
KDV 1 Beyannamesi Açısından
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Tablosu
Matrah KDV Oranı Kod (KDV 1) Tevkifat Oranı Vergi
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Eki
Tevkifat Uygulanan İşlemin Tutarı (KDV Hariç) Tevkifat Uygulanan İşlemin KDV Oranı Tevkifat Uygulanan İşlemin Hesaplanan KDV'si Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Oranı Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Tutarı (Alıcı Tarafından Beyan Edilecek KDV Tutarı)
ALIŞ İÇİN
KDV 1 Beyannamesi Açısından
İndirim Tablosu
İndirim Türü Vergi
Yurt İçi Alımlara İlişkin KDV
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
KDV 2 Beyannamesi Açısından
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim
Matrah Oran Kod (KDV 2) Tevkifat Oranı Vergi