Kıdem İhbar ve Tazminatı

*Çalışma süresi en az bir yıl olmalıdır.