Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

TÜRMOB Adına Sahibi ve

Genel Yay›n Yönetmeni

Nail SANLI

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Ali Ekber DO⁄ANO⁄LU

Yay›n Kurulu

Nail SANLI

Ali E. DO⁄ANO⁄LU

Aysel ŞİMŞEK

Ebru AYDIN

TÜRMOB

MU-DEN A.Ş.

taraf›ndan yay›nlanmaktad›r

Yay›n Türü : Yayg›n süreli

Yönetim Yeri

Gençlik Caddesi No:107

06570 An›ttepe - ANKARA

Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)

Fax: (0.312) 232 50 73

htpp:

www.turmob.org.tr

e-mail

:alid@turmob.org.tr

Dizgi - Düzenleme

Tuncay TEKYILDIZ

Bask›

Fersa Matbaacılık Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Ostim 36. Sk. No:5/C-D

Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0.312) 386 17 00 (pbx)

Bas›m Tarihi : 9 Ağustos 2016

Bas›m Yeri : Ankara

ISSN : 1307-6620

Dergide yay›nlanan yaz›lar›n yay›n hakk›

Bilanço

Dergisi’ne aittir.

Kaynak gösterilmeden bir bölümü veya

tamam› al›nt› yap›lamaz

Yıl : 23 Sayı : 236 Ağustos 2016

m

M

B‹LANÇO

1

5 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen

başarısız darbe girişimi ile Türk siyasi tarihinde önemli bir

dönüm noktası yaşanmıştır.

Türk milleti ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kanı-canı

pahasına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanı, TBMM, Hükümet, siyasi

partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşlarımız adeta

tek vücut olarak bu hain kalkışma girişiminin karşısına dikilmiştir.

Milletin egemenlik hakkını, seçtiği temsilciler aracılığıyla

kullanması en genel tanımı ile temsili demokrasiyi

oluşturmaktadır. TÜRMOB ve Odalarımız gibi sivil toplum

kuruluşları yapılan seçimlerde temsili demokrasinin, örneğini

oluşturmaktadır. Cumhuriyet ise bir rejimdir. Demokrasinin

uygulanış şekillerinden biridir.

Geçmişte darbelerden zarar gören ülkemiz, 15 Temmuz’da

yaşananlardan sonra umarız darbe girişim ve kalkışmalarının

önünü kapatmış olur. Bu süreçte yaşanan gelişmeler zamanla daha

net ortaya çıkacak ve bazı oluşan soru işaretleri de cevabını

bulacaktır.

Varlığını Anayasa’dan alan TÜRMOB, her zaman ülkesinin

çıkarlarını savunmuş Cumhuriyetten, demokrasiden yana olmuştur

ve olmaya devam edecektir. Bu hain

saldırıyı düzenleyenleri bir kez daha

lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar

diliyorum.

Dergimizin bu sayısında da ilgi ile

okuyacağınızı umduğumuz haber

ve araştırmalara yer verdik.

Gelecek sayımızda

buluşmak dileğiyle...

TÜRMOBCumhuriyetten,

demokrasidenyanadır

NailSANLI

/GenelBaşkan