XVIII. Türkiye Muhasebe Kongresi

XVIII. Türkiye Muhasebe Kongresi 23-24 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da yapıldı

XVIII. Türkiye Muhasebe Kongresi 23-24 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da yapıldı

XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - Vergi Mükelleflerinin Hakları
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - 4. Oturum
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - Kobilerde Kredibilite Sertifikasyonu
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - Etkin Kurumsal Yönetim
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - Muhasebe Kültürü
XVIII TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ - Değerlendirme Konuşması