Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

TÜRMOB Adına Sahibi ve

Genel Yay›n Yönetmeni

Nail SANLI

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Ali Ekber DO⁄ANO⁄LU

Yay›n Kurulu

Nail SANLI

Ali E. DO⁄ANO⁄LU

Aysel ŞİMŞEK

Ebru AYDIN

TÜRMOB

MU-DEN A.Ş.

taraf›ndan yay›nlanmaktad›r

Yay›n Türü : Yayg›n süreli

Yönetim Yeri

Gençlik Caddesi No:107

06570 An›ttepe - ANKARA

Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)

Fax: (0.312) 232 50 73

htpp:

www.turmob.org.tr

e-mail

:alid@turmob.org.tr

Dizgi - Düzenleme

Tuncay TEKYILDIZ

Bask›

Fersa Matbaacılık Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Ostim 36. Sk. No:5/C-D

Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0.312) 386 17 00 (pbx)

Bas›m Tarihi : 19 Temmuz 2016

Bas›m Yeri : Ankara

ISSN : 1307-6620

Dergide yay›nlanan yaz›lar›n yay›n hakk›

Bilanço

Dergisi’ne aittir.

Kaynak gösterilmeden bir bölümü veya

tamam› al›nt› yap›lamaz

Yıl : 23 Sayı : 235 Temmuz 2016

m

M

B‹LANÇO

2

016 yılı Haziran ayı hem dünyada hem ülkemizde tarihi

gelişmelere sahne oldu. Önemli değişim ve

gelişmelerin habercisi niteliğinde bir süreç yaşadık.

Büyük Britanya’nın ve Avrupa Birliği’nin geleceğini

belirleyen Brexit’in yarattığı sarsıntı, küresel düzlemde etkili

oldu. Büyük Britanya ve Avrupa Birliği’nin geleceği

açısından kritik bir süreç başlamıştır.

İsrail ve Rusya politikalarında yaşanan gelişmeler hem

ekonomik, hem siyasal açıdan önemli sonuçlar doğuracak.

Türkiye’nin komşularıyla ve bölgesinde iyi ilişkiler kurması

siyaseten ve ekonomik olarak ülkemizin yararınadır.

TÜRMOB; barış adına, demokrasi adına atılan her adımın

destekçisi olmuş ve olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız tarafından STK temsilcilerine verilen

iftarda TÜRMOB’da yerini almıştır.

TÜRMOB’un geleneksel iftarını Maliye Bakanımız Naci

Ağbal başta olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleştirdik.

İftar vesilesiyle Maliye Bakanımıza sorunlarımız ve

beklentilerimizi bir kez daha aktardık. Kendisi yaptığı

konuşmada sorunların çözümü konusunda olumlu mesaj ve

açıklamalarda bulundu.

Sorunlarımızın çözümü, beklenti ve

taleplerimizin gerçekleşmesini

umuyoruz. Başta Atatürk

Havalimanı ve çeşitli bölgelerde

yaşanan terör saldırıları nedeniyle

buruk kutladığımız geçmiş

Ramazan bayramınızı kutlarım.

Dergimizin bu say›s›nda da

ilgi ile okuyaca€›n›z›

umdu€umuz haber ve

araflt›rmalara yer verdik.

Gelecek say›m›zda

Değişim dönemi

NailSANLI

/GenelBaşkan