Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

B‹LANÇO

sorunun çözümü asla şiddet

olmamalıdır. Sabır ayı olan

Ramazanda bu açıdan sabrımız

zorlanmakta, yüreğimiz yan-

maktadır. Ülkemizin birlik ve

beraberliğini bozmaya yönelik

bu hain saldırıların artık son

bulmasını temenni ediyor, ha-

yatını kaybeden tüm şehitleri-

mize ve vatandaşlarımıza Al-

lah’tan rahmet, milletimize,

yakınlarına ve ailelerine baş-

sağlığı, yaralılara acil şifalar

diliyorum” ifadelerini kullandı.

Birçok sıkıntıyla geçen 2015

yılının, sıkıntı ve sorunlarının,

2016 yıllında da yaşanmaya

devam ettiğini dile getiren San-

lı, “Umudumuz ve temennimiz,

yaşanan bu olumsuzlukların,

çözüme kavuşması yönündedir.

Başta terör saldırıları olmak

üzere, Suriye’de yaşanan sa-

vaşın son bulması, akan kanın

durması, barış filizlerinin ye-

niden tüm yeryüzünde yeşer-

mesi hepimizin ortak temennisi

olmalıdır” dedi. Genel Başkan

Nail Sanlı, ayrıca Haziran ayı-

nın başında gerçekleşen 11’inci

Türkiye Muhasebe Forumu,

7’nci Türkiye Haksız Rekabet

Kongresi ve 7’nci Türkiye Etik

Kongresi hakkında detaylı bil-

giler verdi. Mesleğin önemine

vurgu yaparak, mesleğe giriş

sürecinin zorluklarından bah-

seden Genel Başkan Sanlı, “Li-

sans eğitimi mecburiyeti olan

bir meslek grubuyuz ve lisans

eğitiminden sonra en az lisans

eğitimi kadar bir süre de mes-

leki ehliyetin kazanılması için

geçiriliyor. Mesleki ehliyeti

veren tek meslek kuruluşu

TÜRMOB’dur. Tıp tahsilinden

daha uzun bir süreç. Bir serbest

muhasebeci mali müşavir 9

yılda, yeminli mali müşavir

19 yılda yetişiyor” dedi. Genel

Başkan Sanlı mesleki sorunlara

değinerek, “Mesleğimizin 27

yıl önce de sorunları vardı, bu-

gün de sorunları var. Yarın da

sorunları olacak. Bu kadar çok

değişikliklere, yasal düzenle-

melere muhatap olan bir meslek