Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

2

BİLANÇO

C

umhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın sivil toplum

kuruluşu temsilcile-

rine verdiği iftar davetine TÜR-

MOB Genel Başkanı Nail Sanlı

katıldı.

Geleneksel TÜRMOB İftar

programı 22 Haziran’da An-

kara’da gerçekleşti. İftar prog-

ramına; Maliye Bakanı Naci

Ağbal, AKP Zonguldak Mil-

letvekili Faruk Çaturoğlu, AKP

Rize Milletvekili Hikmet Ayar,

AKP Şanlıurfa Milletvekili

Mehmet Ali Cevheri, CHP An-

kara Milletvekilleri Bülent Ku-

şoğlu, Nihat Yeşil, TBMM İç-

işleri Komisyonu Başkanı Ce-

lalettin Güvenç, Türkiye Ba-

rolar Birliği (TBB) Başkanı

Metin Feyzioğlu, Türkiye Zi-

raat Odaları Birliği (TZOB)

Genel Başkanı Şemsi Bayrak-

tar, Memur-Sen Genel Sekreteri

Ali Sayit Bedük, Kamu Gö-

zetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu (KGK)

Kurul Üyeleri İsmail Erdemir,

İbrahim Hakkı Polat, KGK

İkinci Başkanı İmdat Ersoy,

Sosyal Güvenlik Kurumu

(SGK) Hizmet Sunumu Genel

Müdürü Lütfi Aydın, TOS-

YÖV Yönetim Kurulu Başkanı

Şerafettin Nezih Kuleyin ve

Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu

kurum ve kuruluşların temsil-

cileri ile bürokratlar, TÜRMOB

Kurul ve Komite Üyeleri, Oda

Başkan ve Yöneticileri, TÜR-

MOB personeli katıldı. Genel

Başkan Sanlı, açılış konuşma-

sında ülkemizde ve dünyada

yaşanan terör olaylarına deği-

nerek, “Ramazan ayını bir kez

daha yaşamanın mutluluğu içe-

risindeyiz. Bereket ayı olan

ramazan bizlere daha sabırlı

olmayı öğretirken, kalbimizdeki

kötü düşünce ve duyguları te-

mizlemekte, iyilik ve doğruluğa

olan inancımızı daha da per-

çinlemektedir. Ramazan hoş-

görü, bereket, affetme ve sabır

ayıdır. Maalesef, hoşgörünün

en üst düzeyde yaşanması ge-

reken Ramazan ayında, güzel

Türkiye’mizde askerlerimiz,

polislerimiz ve vatandaşlarımız

acımasız ve hain saldırılara

maruz kalmaktadır. Nefret dolu

bu saldırılar nedeniyle büyük

bir üzüntü içerisindeyiz. Hiçbir

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ve STK temsilcilerinin

katıldığı iftarda, TÜRMOB’u Genel Başkan Sanlı temsil etti. TÜRMOB

tarafından verilen geleneksel iftara Maliye Bakanı Ağbal katılarak,

sorunların çözümü için çaba göstereceklerini söyledi.

İftar buluşması