Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

TÜRMOB Adına Sahibi ve

Genel Yay›n Yönetmeni

Nail SANLI

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Ali Ekber DO⁄ANO⁄LU

Yay›n Kurulu

Nail SANLI

Ali E. DO⁄ANO⁄LU

Aysel ŞİMŞEK

Ebru AYDIN

TÜRMOB

MU-DEN A.Ş.

taraf›ndan yay›nlanmaktad›r

Yay›n Türü : Yayg›n süreli

Yönetim Yeri

Gençlik Caddesi No:107

06570 An›ttepe - ANKARA

Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)

Fax: (0.312) 232 50 73

htpp:

www.turmob.org.tr

e-mail

:alid@turmob.org.tr

Dizgi - Düzenleme

Tuncay TEKYILDIZ

Bask›

Fersa Matbaacılık Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Ostim 36. Sk. No:5/C-D

Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0.312) 386 17 00 (pbx)

Bas›m Tarihi : 8 Eylül 2016

Bas›m Yeri : Ankara

ISSN : 1307-6620

Dergide yay›nlanan yaz›lar›n yay›n hakk›

Bilanço

Dergisi’ne aittir.

Kaynak gösterilmeden bir bölümü veya

tamam› al›nt› yap›lamaz

Yıl : 23 Sayı : 237 Eylül 2016

m

M

B‹LANÇO

S

on günlerde en çok kullandığımız kelimeler rahmet ve lanet

oldu. Gün geçmiyor ki önemli bir terör saldırısı olmasın,

gün geçmiyor ki şehitlerimiz için taziye mesajı

vermeyelim.

Yaşadığımız bu sıkıntılı süreci Bulgaristan Başbakanı Borisov’un

sözleri özetliyor

“Her hafta size başsağlığı mesajı gönderiyoruz.”

Bu sözler bir gerçeğin altını çizerken aynı zamanda ülkemizin

dışarıdan görünüşünü özetliyor.

Sadece geçtiğimiz ay yaşadığımız Elazığ, Gaziantep gibi çok

sayıda polis ve sivil vatandaşın şehit olduğu terör saldırıları, CHP

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi bile yaşanan

sıkıntılı süreci gösteriyor.

Güvenliğin olmadığı bir ortamda temel hedef güvenliğin

sağlanması ve terör saldırılarının son bulması olmak zorunda. Bu

durum ülkenin geleceğine ilişkin umutlu bakışlarımızı ise maalesef

törpülüyor. Sorunlarımızı, hedeflerimizi ve günlük politikaları bu

sürecin gölgesinde belirlemek zorunda kalıyoruz.

Türkiye bu sıkıntılı ve zor süreci de atlatacaktır. Türkiye

Cumhuriyeti hiç sönmeyen bir güneş gibi varlığını sürdürecek ve

koruyacaktır. Türk milleti zorlukların üstesinden gelmeyi geçmişte

olduğu gibi bugün de her kesime gösterecektir. Bir kez daha

şehitlerimize rahmet dilerken, terörü

lanetliyoruz. Bu zor günlerin geride

kalması, umutlu güzel günlere yerini

bırakması umuduyla.

Dergimizin bu sayısında da ilgi ile

okuyacağınızı umduğumuz haber ve

araştırmalara yer verdik.

Gelecek sayımızda

buluşmak dileğiyle...

Rahmetvelanet

NailSANLI

/GenelBaşkan