Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

9

B‹LANÇO

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-temmuz döneminde 316 milyar 266

milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 317 milyar 544 milyon lira

oldu. Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5

arttı, 31,9 milyar lira da faiz dışı fazla verildi.

M

erkezi yönetim

bütçe gelirleri

temmuzda 42,5

milyar lira, bütçe giderleri ise

42,4 milyar lira olarak hesap-

landı. Temmuzda ayında büt-

çe gelirleri, geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 6,1 artarak

42,5 milyar liraya çıkarken,

bütçe giderleri ise yüzde 6,8

azalarak 42,4 milyar liraya

geriledi.

Bütçe gelirleri ocak-temmuz

döneminde, 2015'in aynı dö-

nemine kıyasla yüzde 14,4

artarak 317,5 milyar lira, bütçe

giderleri de yüzde 12,1 artarak

316,3 milyar lira oldu. Böy-

lece, merkezi yönetim bütçesi

temmuzda 129 milyon lira,

ocak-temmuz döneminde de

1,3 milyar lira fazla verdi.

Geçen yılın temmuz ayında

5 milyar 403 milyon lira açık

veren bütçe, bu yılın aynı

ayında ise 129 milyon lira

fazla verdi. Faiz dışı fazla

temmuzda 4 milyar 328 mil-

yon lira oldu. Geçen yılın aynı

ayında faiz dışı denge 350

milyon lira açık vermişti. Söz

konusu ayda faiz giderleri,

geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 16,9 azalarak 4 milyar

198 milyon liraya geriledi.

Temmuzda 2016 yılı merkezi

yönetim bütçe giderleri için

öngörülen 570 milyar 507 mil-

yon lira ödeneğin, 42 milyar

414 milyon lirası kullanıldı.

Bu ayda faiz hariç giderler

için öngörülen 514 milyar 507

yüzde9,5arttı

Vergigelirleri