Previous Page  14 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 36 Next Page
Page Background

12

BİLANÇO

Şirketkuruluşları

geriledi

T

ürkiye Odalar ve

Borsalar

Birliği

(TOBB), 2016 yılı

Temmuz ayına ilişkin kurulan

ve kapanan şirket istatistikle-

rini açıkladı. Buna göre bir

önceki aya bakıldığında ku-

rulan şirket sayısında yüzde

43,60, kurulan gerçek kişi ti-

cari işletme sayısında yüzde

48,28, kurulan kooperatif sa-

yısında yüzde 50,59 azalış

oldu.

Bir önceki aya göre kapanan

şirket sayısında yüzde 34,86,

kapanan gerçek kişi ticari iş-

letme sayısında yüzde 19,94,

kapanan kooperatif sayısında

yüzde 2,17 azalış oldu. Ka-

panan şirket sayısında geçen

yılın aynı ayına göre yüzde

41,35 azalış oldu. 2016 yılı

Temmuz ayında, 2015 yılı

Temmuz ayına göre kurulan

şirket sayısında yüzde 34,24,

kurulan gerçek kişi ticari iş-

letme sayısında yüzde 40,88,

kurulan kooperatif sayısında

yüzde 23,64 azalış oldu.

2016 yılı Temmuz ayında, ka-

panan şirket sayısı 2015 yılının

aynı ayına göre yüzde 41,35,

kapanan gerçek kişi ticari iş-

letme sayısı yüzde 34,84, ka-

panan kooperatif sayısı yüzde

50 azaldı.

2016 yılının 7 aylık dönemin-

de, 2015 yılının aynı dönemine

göre kurulan şirket sayısı yüz-

de 0,20 artış, kurulan gerçek

kişi ticari işletme sayısında

yüzde 14,89 ve kurulan koo-

peratif sayısında yüzde 17,46

azalış oldu.

Aynı dönemler için kapanan

şirket sayısı yüzde 23,26, ka-

panan gerçek kişi ticari işletme

sayısında yüzde 8,97 ve ka-

panan kooperatif sayısında

yüzde 22,61 azalış gözlendi.

2016 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde

43,60, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48,28, kurulan

kooperatif sayısı yüzde 50,59 azaldı.