Previous Page  16 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 36 Next Page
Page Background

14

BİLANÇO

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez

giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 50 milyon 64 bin kişiye

ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde internet bankacılığı hizmeti kullanılarak

yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 145 milyon, tutarı ise 931

milyar TL'ye çıktı.

İ

nternet bankacılığı yap-

mak üzere sistemde ka-

yıtlı olan ve en az bir

kez giriş işlemi yapmış toplam

bireysel müşteri sayısı Haziran

2016 itibarıyla, 50 milyon 64

bin kişi oldu. Türkiye Bankalar

Birliği (TBB) "İnternet Ban-

kacılığı ve Mobil Bankacılık

İstatistikleri - Haziran 2016"

verilerini yayımladı.

İstatistikler, TBB üyesi ban-

kalardan internet bankacılığı

hizmeti veren 28 banka ile

mobil bankacılık hizmeti veren

19 banka verisinden oluşuyor.

Buna göre internet bankacılığı

yapmak üzere sistemde kayıtlı

olan ve en az bir kez giriş iş-

lemi yapmış toplam bireysel

müşteri sayısı Haziran 2016

itibarıyla, 50 milyon 64 bin

kişiye ulaştı. Son bir yıl içe-

risinde en az bir kez giriş iş-

lemi yapmış toplam bireysel

müşteri sayısı ise 26 milyon

113 bin kişi düzeyinde ger-

çekleşti.

Nisan-Haziran 2016 dönemin-

de 17 milyon bireysel müşteri

en az bir kez internet banka-

cılığı giriş işlemi yaptı. Bu

miktar, toplam kayıtlı bireysel

müşteri sayısının yüzde 34'ünü

oluşturuyor. Yılın ikinci çey-

reğinde aktif bireysel müşteri

sayısında bir önceki yılın aynı

dönemine göre 2 milyon 553

bin kişi artış olurken, bir ön-

ceki üç aylık döneme göre

211 bin 660 kişi düşüş ya-

şandı.

İnternet bankacılığı yapmak

üzere sistemde kayıtlı olan ve

en az bir kez giriş işlemi yap-

mış kurumsal müşteri sayısı

Haziran 2016 itibarıyla, 2 mil-

yon 800 bin kişi oldu. Bunların

Bankacılık internete taşındı

İnternet bankacılığı müşteri sayısı 50 milyonu aştı