Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

BİLANÇO

Vergi ödemelerinin yarısı internet üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirildi.

2,1 milyar TL’lik vergi ödemesinin 1,1 milyar TL’lik bölümü internetten

kredi kartı ile gerçekleştirildi.

K

redi kartları ile

kamu-vergi ödeme-

lerinde Temmuz

ayında 2,1 milyar TL'lik ödeme

yapılırken, bu tutarın yarısı in-

ternetten gerçekleştirildi. Mo-

torlu taşıtlar vergisi ödemeleri

bu oranın artışında etkili oldu.

Türkiye’de 57,8 milyon kredi

kartı ve 113,1 milyon da banka

kartı olmak üzere 170,9 milyon

adet kart bulunuyor.

Banka kartları ve kredi kartları

ile temmuz ayında toplam 48,5

milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Söz konusu tutarın 44,1 milyar

TL’sinde kredi kartları, 4,4

milyar TL'sinde banka kartları

kullanıldı. Önceki yılın aynı

dönemine göre büyüme oranı

banka kartı ile ödemelerde

yüzde 31, kredi kartı ile öde-

melerde ise yüzde 2 oldu.

Geçen yılın temmuz ayında

kredi kartları ile 43,1 milyar

TL ve banka kartları ile 3,3

milyar TL ödeme yapılırken,

toplam kartlı ödeme tutarı 46,4

milyar TL düzeyinde gerçek-

leşti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin

(MTV) ikinci taksit ödemesinin

yapıldığı temmuz ayında, bu

ödemeleri de kapsayan kamu-

vergide kredi kartlarıyla 2,1

milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Söz konusu tutar, kredi kartları

ile yapılan ödemelerin yaklaşık

yüzde 5'ini oluşturdu.

Verilere göre, kamu ve vergi

ödemelerinin yüzde 53'ü geçen

ay internetten yapıldı. 1,1 mil-

yar TL'lik ödeme tutarı ile

kamu-vergi, temmuz ayında

internetten en fazla ödeme ya-

pılan alan oldu.

Kredi kartları ile yapılan kamu

ve vergi ödemelerinde ortalama

tutar 409 TL olurken, 2,1 mil-

yar TL’lik ödemenin yüzde

54'ünde kart sahipleri taksit

avantajından yararlandı.

Vergiödemelerinin­

yarısıinternetten