Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

2

BİLANÇO

1

3 Haziran 1989 tari-

hinde Resmi Gazete’de

yayınlanan 3568 sayılı

Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavirlik ve Yeminli Mali Mü-

şavirlik Kanunu ile yasal sta-

tüsüne kavuşan meslek örgütü

22 inci Olağan Genel Kuru-

lunu gerçekleştirecek.

Ülke genelinde 77 Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir ve

8 Yeminli Mali Müşavir odası

olmak üzere 85 odamızda 103

bin ruhsatlı meslek mensu-

bumuz temsilen Genel Kurula

bin 627 delege katılacak. Mes-

leki kararların alınacağı Genel

Kurul’da mesleğin önümüz-

deki dönemlerde uygulanacak

politika ve stratejileri de gö-

rüşülecek.

Genel Kurulun ikinci gününde

Türkiye’nin dört bir yanından

gelen bin 627 delegenin oyları

ile önümüzdeki üç yıl boyunca

görev alacak olan Yönetim,

Denetim, Disiplin kurulu üye-

leri seçilecek.

TÜRMOB Genel Başkanı

Nail Sanlı Genel Kurula ilişkin

yaptığı açıklama da, “15-16

Ekim tarihinde TÜRMOB’un

Genel Kurulu’nu gerçekleşti-

receğiz. Yeni bir döneme hep

birlikte merhaba diyeceğiz.

Dün olduğu gibi, yeni dönem-

de de birliğimizi, dayanışma-

mızı koruyacağız, güçlendi-

receğiz. Mesleğimizi, TÜR-

MOB’umuzu yarınlara elbir-

liğiyle taşıyacağız.

Bu birliktelik, bu dayanışma

devam ettiği sürece mesleği-

mizin yarınlarına umutla bak-

maya devam edeceğiz” dedi.

TÜRMOB 22 inci Olağan Genel Kurulu 15 – 16 Ekim tarihlerinde

Ankara’da toplanacak. Genel Kurul’da önümüzdeki üç yıl için görev

alacak Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarının seçimi yapılacak.

TÜRMOB Genel Kurulu 15-16 Ekim’de